Towarzystwo Przyjaciół Starego Węglińca
14.05.2008.

ImageTowarzystwo Przyjaciół Starego Węglińca prowadzi swoją działalność na terenie sołectwa Stary Węgliniec. Siedzibą towarzystwa jest Dom Kultury w Starym Węglińcu przy ul. M. Konopnickiej 2.

Członkiem Towarzystwa może zostać każdy pełnoletni Obywatel, który wpisał się na listę deklaracyjną Towarzystwa, przestrzega postanowień statutu, swoją postawą i działalnością wspiera Towarzystwo, płaci ustaloną przez zebranie członków składkę członkowską, akceptuje regulaminy i zarządzenia Władz Towarzystwa.

Cele i zadania Towarzystwa Przyjaciół Starego Węglińca

1. Integracja społeczeństwa Starego Węglińca;
2. Prowadzenie działalności gospodarczo - kulturalnej:
a - zagospodarowanie budynku po byłym przedszkolu na cele społeczne
b - zagospodarowanie "Stawu Tartacznego"
c - zagospodarowanie Domu Kultury
d - utworzenie świetlicy środowiskowej
e - utworzenie Domu Opieki dziennej dla osób starszych;
3. Propagowanie zachowań proekologicznych i antyalkoholowych;
4. Współdziałanie z innymi organizacjami środowiskowymi;
5. Podtrzymywanie i pielęgnowanie polskich tradycji narodowych i kulturowych:
a - organizowanie imprezy kulturowo-społecznej "Noc Świętojańska";
6. Ochrona przyrody i zwierząt:
a - utworzenie i prowadzenie ścieżki Dydaktyczno-Przyrodniczo-Ekologicznej
b - utrzymanie i pielęgnowanie stawu Tartacznego
c - zarybianie stawu Tartacznego
d - współpraca z instytucjami kontrolującymi akweny wodne;
7. Działanie na rzecz rozwoju kultury, turystyki i sportu:
a - budowa boiska do siatkówki
b - organizacja Targów Agroturystycznych
c - promocja twórczości artystyczno-kulturalnej dziecięcej i twórców lokalnych;
8. Działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami:
a - budowa Lapidarium cmentarza poniemieckiego w Starym Węglińcu;
b - współpraca z byłymi mieszkańcami Starego Węglińca;
9. Prowadzenie działalności gospodarczej, służące realizacji celów statutowych.Czytaj