Nasze lasy - ich bogactwa
14.05.2008.
ImageLasy (gwnie sosnowe) stanowi 82% powierzchni naszej gminy i odgrywaj olbrzymi rol, gdy s prawdziwym bogactwem dostarczajcym surowca dla przemysu drzewnego, przetwrstwa runa lenego i gospodarki owieckiej. Wystpuj tu rwnie nieliczne lasy bukowe oraz mieszane. W pobliu Starego Wglica znajduje si rezerwat przyrody o powierzchni 3,9 ha. Rosnca tu sosna botna jest osobliwoci na skal europejsk.
Las jest dzisiaj jednym z niewielu miejsc, gdzie czowiek moe na chwile odetchn, zapomnie o problemach, cieszy si widokiem otaczajcego wiata. Wobec rozwijajcego si przemysu, jedynie w lesie moemy cieszy si wieym, wolnym od zanieczyszcze i bogatym w tlen powietrzem. Ale to nie wszystko! Las oferuje nam rwnie bogactwa, ktre od wiekw zaspokajaj potrzeby ludzkoci. Czowiek pierwotny w lesie znajdowa poywienie, lecznicze zioa, drewno na opa i schronienie przed wrogami. Dzi mieszkamy w betonowych budowlach, ywimy si jedzeniem z supermarketw, a w razie choroby pomoe nam lekarz. Jednak las nie straci nic ze swojej olbrzymiej wartoci i atrakcyjnoci. Nadal przyciga nas swoim dobrodziejstwem a czowiek stale czerpie z niego korzyci:
- zioa lene - maj due znaczenie w lecznictwie; stosowane s w postaci herbatek, wywarw, tabletek,
- igliwie - produkcja witamin, olejki eteryczne, mczka paszowo-witaminowa dla zwierzt,
- drewno - materia budowlany i opaowy, produkcja mebli, surowiec do wyrobu papieru,
- kora drzew - substancje uywane w przemyle chem. m.in. do wyprawiania skr; surowiec do wyrobu pyt izolacyjnych; wykorzystywane do prod. nawozw organicznych; przeznaczone na opa,
- owoce runa lenego - od wiekw zbierane przez czowieka i wykorzystywane w przetwrstwie domowym, na naszych terenach co roku zbierane s olbrzymie iloci jagd oraz grzybw.
Czytaj
 
Jak ronie las?
12.05.2008.
Jako wytwr natury las moe powstawa spontanicznie bez udziau czowieka. Wwczas jest to proces naturalny, lecz bardzo powolny w czasie. Pozbawione rolinnoci tereny zostaj najpierw opanowane przez gatunki nisze, jak np. mchy i porosty, nastpnie przez roliny zielone, a w kocowej fazie przez rolinno krzewiast i drzewiast. Obecnie zdecydowana wikszo lasw powstaje w sposb sztuczny:
1. Szkka lena - to teren na ktrym choduje si sadzonki do zakadania lasw. Do siewu uywa si wyselekcjonowanych, zebranych pod kontrol, nasion. Cykl produkcyjny wynosi od 1 roku do 4 lat.
2. Uprawa - najmodsze pokolenie drzew powstae z siewu lub sadzenia. Upraw powsta w sposb naturalny z samosiewu nazywa si nalotem. Czynnoci wykonywane w tym okresie ycia lasu to: uzupenianie sadzonek, pielgnacja gleby, czyszczenie wczesne, ochrona przed owadami i zwierzyn.
3. Modnik - pokolenie lasu powstajce z uprawy lub naturalnego odnowienia (podrost), gdy drzewka stykaj si gazkami i zacieniaj gleb pod nimi. Zabiegi pielgnacyjne w tym okresie polegaj na wyszukiwaniu i wycinaniu drzewek chorych i osabionych, czyli niepodanych w przyszym drzewostanie.
4. Drzewostan dojrzewajcy - jest to rodkowa faza rozwoju drzewostanu. Drzewa charakteryzuj si szybkim przyrostem wysokoci i gruboci, a wikszo gatunkw osiga w tej fazie tzw. kulminacj przyrostu. Podstawowym zabiegiem wykonywanym na tym etapie wzrostu s cicia pielgnacyjne (zwane trzebieami wczesnymi).
5. Drzewostan dojrzay - w fazie tej przyrost na wysoko i grubo jest znacznie mniejszy. Zabiegami, ktre prowadzi si w tym okresie, s trzebiee pne. Cicia te maj za zadanie dalsz promocje drzew dorodnych oraz przygotowanie drzewostanu do kolejnego odnowienia sztucznego lub naturalnego.
Czytaj