Staw Tartaczny
16.05.2008.

ImageNasz staw jest doskonaym miejscem do obserwacji przyrodniczych. To wanie od tego akwenu zacza si historia Starego Wglica...

Staw zosta zaoony w kocu XV wieku (przypuszczalnie w 1493 r) z inicjatywy zgorzeleckiej rady miejskiej, ktra w owym czasie wadaa lasami pomidzy Nys uyck a Czern Wielk. Mieszczanie obok stawu wznieli kunic elaza (zlikwidowan okoo 1760 r) przetapiajc rudy bagienne wydobywane na puszczaskich mokradach. Wok tej niewielkiej huty powstao z czasem osiedle drwali, wgliarzy i smolarzy. Duo ludzi zajmowao si rybowstwem (nie tylko w Starym Wglicu, ale take w okolicach). Pod koniec XVI wieku istniay bowiem w Puszczy Zgorzeleckiej 34 stawy. Najwiksza ich liczba nie skupiaa si, jak obecnie, pomidzy Starym Wglicem a Oobokiem, lecz pomidzy Starym Wglicem a Czerwon Wod i Duyn. Niektrzy historycy sugeruj, e Staw Tartaczny pierwotnie nosi miano Czarnego Stawu, jednak ju w XVI wieku przylgna do niego nazwa Kuniczego Stawu, ktra obowizywaa do II wojny wiatowej.

Stawy zawsze s siedliskiem ciekawej fauny i flory, pod warunkiem, e czowiek nie wykorzystuje ich ponad miar (pod wzgldem hodowlanym czy turystycznym). Najlepszym okresem do przedsiwzicia wycieczki majcej na celu poznanie miejscowego bogactwa przyrodniczego jest wiosna i wczesne lato. Wycieczka taka moe sta si prawdziw lekcj ekologii, uwiamiadajc nam zalenoci pomidzy organizmami ywymi a ich rodowiskiem.

Czytaj
 
Stawy Wglinieckie (cz. 1) - zarys dziejw
13.08.2008.
Image
Okoliczne stawy s z pewnoci jednym z najwikszych walorw przyrodniczych naszej gminy i warte s szerszego omwienia. Dziki uprzejmoci naszej mieszkanki, ktrej tematyka staww nie jest obca, udostpnimy Pastwu fragmenty pracy jej autorstwa. Bdziemy je przedstawia w kilku czciach w formie artykuw, ktre bd ukazywa si w kad rod.

Dzi prezentujemy Pastwu cz pierwsz - zarys dziejw staww wglinieckich...
Czytaj
 
Stawy Wglinieckie (cz. 2) - szata rolinna
20.08.2008.
Kolejna cz artykuu z cyklu "Stawy Wglinieckie". Dzi krtka charakterystyka czterech staww (stawu "Wolno-Starego", stawu "Nowego", stawu "Sarniego" oraz Stawu Tartacznego) pod ktem szaty rolinnej. Ponadto przedstawiamy zestawienie gatunkw rolin wystpujcych na terenie wspomnianych staww oraz na ich nadbrzeach.

Zachcamy do czytania a ju za tydzie fauna Staww Wglinieckich.
Czytaj
 
Stawy Wglinieckie (cz. 3) - fauna
27.08.2008.
Przedostatnia cz artykuu z cyklu "Stawy Wglinieckie". Dzi krtko o interesujcych gatunkach fauny, ktrych (dziki bujnej rolinnoci) nie brakuje na obszarze staww. Stawy stanowi wan ostoj ptactwa wodno-botnego (i to w skali caego kraju!).
Ponadto wystpuje wiele gatunkw pazw, takich jak zaskroniec zwyczajny, a take bogactwo i rnorodno gatunkowa owadw.

Zachcamy do czytania, a ju za tydzie kilka sw o ochronie staww.
Czytaj
 
Ochrona staww (cz. 4)
03.09.2008.
To ju ostatnia cz artykuu z cyklu "Stawy Wglinieckie". Dzi krtko o ochronie staww.
Z uwagi na czsty brak moliwoci pogodzenia produkcji karpia z ochron przyrody, wikszo staww nie podlega ochronie. W Polsce jedynie 9 kompleksw na 850 istniejcych objto ochron rezerwatow. W wojewdztwie dolnolskim s to jedynie Stawy Milickie...

Wszystkie cztery artykuy bd dostpne w dziale Staw Tartaczny i inne zbiorniki

 
Czytaj