Walne zabranie sprawozdawcze OSP
23.03.2016.
W dniu 25.02.2017 w remizie Ochotniczej Stray Poarnej w Starym Wglicu, odbyo si walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016.
W zebraniu uczestniczyli zaproszeni gocie: Sekretarz Gminy i Miasta
w Wglicu Pan Marcin Papla, Komendant MG ZOSP RP dh Janusz Dro, Prezes Zarzdu MG ZOSP RP, a jednoczenie Przewodniczcy Rady Miejskiej Wglica Pan Waldemar Bauciak oraz Sotys Soectwa Stary Wgliniec Pani Barbara Fink, a take licznie przybyli druhowie OSP. Wszystkich przybyych powita Prezes OSP dh ukasz Kocot, ktry zgodnie z regulaminem otworzy tegoroczne zebranie.
Sekretarz OSP dh Marek Pluciski przedstawi sprawozdania z dziaalnoci, finansowe oraz komisji rewizyjnej za rok 2016 a nastpnie zaprezentowa plan finansowy oraz dziaalnoci na 2017 rok.


OSP w Starym Wglicu w 2016 roku uczestniczya: w 22 akcjach ratowniczych z czego 19 to poary, a 3 miejscowe zagroenia. Ponadto 4 razy dysponowani bylimy przez Burmistrza Gminy i Miasta w Wglicu.

Do najwaniejszych wydarze i sukcesw osignitych w ubiegym roku naley zaliczy m.in.: wyszkolenie 7 nowych straakw-ratownikw, utworzenie Modzieowej Druyny Poarniczej, zakup torby PSP-R1wraz z wyposaeniem oraz  zestawem szyn Kramera i desk ortopedyczn, zakup 12 kpl. umundurowania koszarowego dla MDP, remont wozu ganiczego, utworzenie szatni dla straakw-ratownikw, odwieenie  pomieszcze remizy oraz malowanie elewacji zewntrznej, wykonanie i monta szafek do szatni oraz zakup 4 kpl. umundurowania specjalnego.
 

W 2016 roku straacy wykazali si ogromnym zaangaowaniem w prace spoeczne, zarwno te zlecane przez Urzd Gminy i Miasta  jak i z wasnej inicjatywy. Dziaajc na rzecz ochrony rodowiska, wraz z Rad Soeck uprztnlimy najbardziej zamiecone miejsca w Starym Wglicu, a przy wsppracy z Nadlenictwem Wgliniec -  cz lenictwa "Krucze Gniazdo".
Jednoczenie  zaangaowalimy si w pomoc przy organizacji corocznego "Festynu Rodzinnego", a we wsppracy z Fili Szkoy Podstawow przygotowalimy dla najmodszych Dzie Dziecka.  Czonkowie MDP mieli okazj bra udzia w zawodach poarniczych, a co bardziej cieszy wraca do OSP ze zdobytymi pucharami, w zamian mogli odpocz na wycieczkach zorganizowanych przez starszych kolegw. Przysowiowym "Strzaem w Dziesitk" okazaa si organizacja Festynu Straackiego "Soectwo z Pomp", ktry by mio wspominany nie tylko przez mieszkacw Starego Wglica lecz rwnie okolicznych miejscowoci. Koczcy si rok poegnalimy organizujc  "Sylwestrowy Bal Straacki", ktry "wystrzaowo" zakoczy nasz zeszoroczn sub.

Walne zebranie zaakceptowao sprawozdania, przyjo plany i udzielio absolutorium obecnemu Zarzdowi, pozwalajc tym samym kontynuowa rozpoczty proces zmian i unowoczeniania jednostki. Na zakoczenie gos zabrali zaproszeni gocie, dzikujc za wkad i zaangaowanie jakim wykazalimy si w ubiegym roku, zwracajc szczegln uwag na umacniajc si pozycj naszej jednostki wrd braci straackiej w gminie i powiecie.
Sekretarz Zarzdu OSP
w Starym Wglicu
dh Marek Pluciski


 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »