Zebranie wiejskie
26.08.2015.
W dniu 12 wrzenia 2017 roku (wtorek) o godzinie 18:00 w Domu Kultury w Starym Wglicu odbdzie si zebranie wiejskie w sprawie przeznaczenia rodkw z funduszu soeckiego na rok 2018.

Fundusz soecki to rodki wyodrbnione w budecie gminy. Mieszkacy samodzielnie zdecyduj o tym, na jaki cel zostan przeznaczone wspomniane rodki. Naley pamita, e musz to by przedsiwzicia mieszczce si w zakresie zada wasnych gminy, suce poprawie warunkw ycia mieszkacw i zgodne ze strategi rozwoju gminy. Przyjd na zebranie i zaproponuj na jaki cel przeznaczy rodki z funduszu. Zapraszamy!


Na co przeznaczono rodki z funduszu soeckiego w poprzednich latach?

- W roku 2014 zadecydowano, e w roku 2015 rodki z funduszu soeckiego zostan przeznaczone na  nastpujce zadania: uoenie kostki chodnikowej czcej parking przy Domu Kultury z parkingiem przy cmentarzu komunalnym; zakup urzdzenia wielofunkcyjnego do siowni zewntrznej; zakup figur szachowych do szachownicy zewnetrznej oraz doposaenie punktu wydawania posikw w Domu Kultury w Starym Wglicu.

- W roku 2013 zadecydowano, e w roku 2014 rodki z funduszu soeckiego zostan przeznaczone na dowietlenie ulicy Konopnickiej w Starym Wglicu, uoenie kostki chodnikowej przy bramie cmentarnej przy ul. Konopnickiej oraz wyoenie kostki chodnikowej na placu zabaw.

- W roku 2012 zadecydowano, e w roku 2013 rodki z funduszu soeckiego zostan przeznaczone na oznakowanie ulic za pomoc tablic z ich nazwami, parking samochodowy przy kompleksie boisk oraz trybuny.

- W roku 2011 podczas zebrania wiejskiego zadecydowano, e w roku 2012 rodki z funduszu soeckiego zostan przeznaczone na instalacj monitoringu obejmujcego zasigiem plac zabaw oraz boiska wielofunkcyjne w Starym Wglicu (monitoring wykonano).

- W roku 2010 soectwo Stary Wgliniec miao do rozdysponowania kwot 21.892 zotych. Podczas zebrania wiejskiego w dniu 28.09.2010 zadecydowano, e w roku 2011 zostanie wybudowany parking samochodowy przy cmentarzu komunalnym w Starym Wglicu oraz parking dla rowerw przy Domu Kultury (wykonano parking przy cmentrzu).


- W roku 2009 soectwo Stary Wgliniec miao do rozdysponowania kwot 21.397 zotych. Podczas zebrania wiejskiego w dniu 28.09.2009 zadecydowano, e w roku 2010 zostanie zagospodarowany teren w centrum miejscowoci przy ul. Stawowej (tzw. targowisko). W tym miejscu mia powsta niewielki skwerek. Z uwagi na fakt, e plac ten jest "czci ulicy" postanowiono, e w tym miejscu powstanie parking samochodowy (do chwili obecnej nie zrealizowano).
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »