Zebranie wiejskie
26.08.2015.
W dniu 12 wrzenia 2018 roku (roda) o godzinie 18:00 w Domu Kultury w Starym Wglicu odbdzie si zebranie wiejskie w sprawie przeznaczenia rodkw z funduszu soeckiego na rok 2019.
Sotys Barbara Fink

Fundusz soecki to rodki wyodrbnione w budecie gminy. Mieszkacy samodzielnie zdecyduj o tym, na jaki cel zostan przeznaczone wspomniane rodki. Naley pamita, e musz to by przedsiwzicia mieszczce si w zakresie zada wasnych gminy, suce poprawie warunkw ycia mieszkacw i zgodne ze strategi rozwoju gminy. Przyjd na zebranie i zaproponuj na jaki cel przeznaczy rodki z funduszu. Zapraszamy!
 
nastpny artyku »