Staw Tartaczny
16.05.2008.

ImageNasz staw jest doskonaym miejscem do obserwacji przyrodniczych. To wanie od tego akwenu zacza si historia Starego Wglica...

Staw zosta zaoony w kocu XV wieku (przypuszczalnie w 1493 r) z inicjatywy zgorzeleckiej rady miejskiej, ktra w owym czasie wadaa lasami pomidzy Nys uyck a Czern Wielk. Mieszczanie obok stawu wznieli kunic elaza (zlikwidowan okoo 1760 r) przetapiajc rudy bagienne wydobywane na puszczaskich mokradach. Wok tej niewielkiej huty powstao z czasem osiedle drwali, wgliarzy i smolarzy. Duo ludzi zajmowao si rybowstwem (nie tylko w Starym Wglicu, ale take w okolicach). Pod koniec XVI wieku istniay bowiem w Puszczy Zgorzeleckiej 34 stawy. Najwiksza ich liczba nie skupiaa si, jak obecnie, pomidzy Starym Wglicem a Oobokiem, lecz pomidzy Starym Wglicem a Czerwon Wod i Duyn. Niektrzy historycy sugeruj, e Staw Tartaczny pierwotnie nosi miano Czarnego Stawu, jednak ju w XVI wieku przylgna do niego nazwa Kuniczego Stawu, ktra obowizywaa do II wojny wiatowej.

Stawy zawsze s siedliskiem ciekawej fauny i flory, pod warunkiem, e czowiek nie wykorzystuje ich ponad miar (pod wzgldem hodowlanym czy turystycznym). Najlepszym okresem do przedsiwzicia wycieczki majcej na celu poznanie miejscowego bogactwa przyrodniczego jest wiosna i wczesne lato. Wycieczka taka moe sta si prawdziw lekcj ekologii, uwiamiadajc nam zalenoci pomidzy organizmami ywymi a ich rodowiskiem.


Na Stawie Tartacznym bardzo wdzicznym obiektem do obserwacji s ptaki. Spord skrzydlatych mieszkacw stawu moemy wymieni botniaka stawowego, abdzia niemego, ysk, gowienk, krzywk, czernic i zimorodka. Staw Tartaczny zasiedla rwnie kilka gatunkw pazw i gadw takich jak ropucha szara, aba wodna, kumak nizinny i zaskroniec zwyczajny. Nad Stawem Tartacznym yje te wiele gatunkw waek. S to niezwykle ciekawe owady, ktre zasiedlaj nasz planet od ponad 200 milonw lat!!! W Polsce yje okoo 70 gatunkw waek. Szereg z nich jest powanie zagroonych z uwagi na dewastacj rodowiska. Obszar Puszczy Zgorzeleckiej, mao zaludniony i sabo zagospodarowany, charakteryzuje si wystpowaniem wielu gatunkw tych owadw. Przy Stawie Tartacznym moemy napotka midzy innymi: witeziank byszczc, agnic jesienn, wak paskobrzuch czy szklarnika lenego.

rdo: Tablica informacyjna znajdujca si przy stawie (obecnie zniszczona!)
 
nastpny artyku »