W dniu 22.02.2020 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Węglińcu za rok 2019. Swoją obecnością zaszczycili nas goście reprezentujący instytucje, z którymi współpracujemy. Wśród nich znaleźli się Mariusz WIECZOREK - Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec, Marcin PAPLA – Sekretarz Gminy i Miasta Węgliniec, Barbara FINK - Sołtys Sołectwa Stary Węgliniec, dh Waldemar BŁAUCIAK - Prezes Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Węglińcu, dh Janusz DROŚ - Komendant Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Węglińcu, mł. kpt. Grzegorz FLESZAR – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, Szymon MIKOŁAJCZYK – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zgorzeleckiego, ks. Krzysztof ŻĄDŁO – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Starym Węglińcu, Sylwia SALAS – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Węglińcu, Andrzej ZARYCKI - Prezes Koła Łowieckiego „Knieja”, Marzena STEFAŃSKA – Księgowa Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec.

Przed przystąpieniem do właściwej części zebrania wyróżniający się zaangażowaniem, pracą na rzecz jednostki oraz startujący w zawodach sportowo pożarniczych druhowie i druhny otrzymali wyróżnienie pochwałą w formie pamiątkowych tablo przyznane przez zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej.

Następnie członkowie zarządu zreferowali sprawozdanie z działalności i finansowe za rok 2019 zwracając uwagę na ilość środków pozyskanych dzięki działaniom zarządu na zakup sprzętu ze źródeł zewnętrznych stanowiących 89,6% (43 500zł) względem dotacji celowej z budżetu gminy 10,4% (5 100zł) W dalszej kolejności przedstawiono plan działalności i finansowy na rok 2020, których najważniejszymi elementami jest przywrócenie do podziału bojowego przekazanego przez KP PSP w Zgorzelcu ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego Jelcz 014R, dokupienie umundurowania dla strażaków, a dzięki przychylności burmistrza wkraczanie w etap realizacji rozbudowy remizy OSP.

Komisja rewizyjna przedstawiła również sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w grudniu 2019, która objęła dokumentację finansową OSP, ewidencje środków trwałych, dokumentację posiedzeń zarządu i zgodność podjętych uchwał ze statutem, dokumentację członków OSP, aktualność ubezpieczenia NNW członków JOT, książkę działań ratowniczo – gaśniczych OSP, Dokumentację związana z prowadzeniem MDP oraz ewidencja wydanego umundurowania. Oceniając działania i pracę zarządu na wysokim poziomie komisja rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi za działania podjęte w ubiegłym roku. Absolutorium zostało przegłosowane jednogłośnie przez członków OSP w Starym Węglińcu dając tym samym zielone światło do kontunuowania pracy i obranego kierunku rozwoju jednostki.

Kończąc oficjalną część zebrania głos zabrali zaproszeni goście, którzy zgodnie wyrażali wielki podziw dla ilości działań OSP i MDP oraz ich szerokiego spectrum. Szczególnie podjętych w zakresie akcji społecznych i prowadzenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Bardzo ważne słowa padły z ust mł. kpt Grzegorza Fleszara, który podkreślił że jako jedna z kilku jednostek w powiecie odnotowaliśmy 100% wyjazdów do akcji względem dysponowań przez stanowisko kierowania i mobilność OSP w Starym Węglińcu.

Miłym akcentem pożegnaliśmy również naszą dotychczasową księgową, która przez wiele lat dbała o księgową stronę naszej działalności wręczając jej pamiątkowy wazon z wygrawerowanym logo OSP i bukiet kwiatów.

Podziękowania należą się również prezesowi Koła Łowieckiego „Knieja” za udostępnienie sali na zebranie, oraz dh Markowi Nowakowi za przygotowanie tejże sali i zapewnienie cateringu.

źródło/foto: OSP Stary Węgliniec

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.