W ramach programu pn. "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP", zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, nasza jednostka otrzymała dofinansowanie w kwocie 13 464,00 zł na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej. Pozwoli to na szybsze i bezpieczniejsze działania naszych druhów podczas prowadzenia zadań związanych z likwidacją miejscowych zagrożeń i akcji ratowniczo-gaśniczych.
W ramach programu zakupiono:
1. Ubranie specjalne – 5 szt.
2. Buty specjalne strażackie skórzane HOLIK – 5 par.
3. Hełm strażacki PAB HT-05 – 6 szt.
4. Pilarka do drewna STIHL MS 291 – 1 szt.
5. Wąż ssawny 110-2500 ŁA – 2 szt.
6. Wąż tłoczny W75-20 ŁA – 4 szt.
7. Wąż tłoczny W52-20 ŁA – 5 szt.
8. Wąż tłoczny W42-20 ŁA – 5 szt.
9. Tłumica ze stylem składanym – 2 szt.
Całkowity koszt zadania – 19 235,24 zł
Wkład własny OSP w Starym Węglińcu przy udziale UGiM w Węglińcu – 5 771,24 zł.
Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi GiM w Węglińcu Panu Mariuszowi Wieczorkowi za kolejny dar zaufania oraz pomoc merytoryczną Pani Agacie Adamczyk, która pomogła nam na etapie kompletowania wniosku o dofinansowanie.
Realizacji zamówienia podjęła się Firma HORPOL (www.horpol.com) z siedzibą w Starej Iwicznej – DZIĘKUJEMY. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

źródło/foto: OSP Stary Węgliniec

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.