Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu informuje, że na podstawie art. 24 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019r. poz. 1437 z późn.zm.) oraz Uchwały nr 928/LIII/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26 października 2022r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na realizację zadań bieżących

Wysokość cen za wodę i ścieki obowiązujące od 06.11.2022r.

- za 1m3 wody – w wysokości 4,85 zł netto + Vat(8%) tj. 5,24 zł brutto (dla miejscowości Węgliniec)

- za 1m3 wody – w wysokości 6,24 zł netto + Vat(8%) tj. 6,79zł brutto (pozostałe miejscowości Gminy Węgliniec)

- za 1m3 ścieków – w wysokości 9,20 zł netto + Vat(8%) tj. 9,94 zł brutto (dla miejscowości Węgliniec i Ruszów)

- za 1m3 ścieków – w wysokości 4,27 zł netto + Vat(8%) tj. 4,61 zł brutto (dla miejscowości Zielonka)

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

źródło: ZUK Węgliniec, foto: FreeImages

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.