Od dnia 03.04.2023 roku obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb nad Stawem Tartacznym w Starym Węglińcu.  Regulamin został wprowadzony zarządzeniem nr 19/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Węgliniec z dnia 03.04.2023 r. w sprawie amatorskiego połowu ryb nad Stawem Tartacznym.

Prawa, obowiązki i zasady połowu ryb przez osoby uprawnione do wędkowania:

1. Każdy wędkarz mający ukończone 14 lat i posiadający kartę wędkarską po uzyskaniu bezpłatnego zezwolenia na połów ryb ma prawo do wędkowania na Stawie Tartacznym zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszym regulaminie.
2. Zezwolenia wydawane są w kancelarii szkółki leśnej „Wiktor" w Starym Węglińcu w dniach: wtorki i piątki od godz. 11 do godz. 14 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu: nr tel.: 696 429 177 lub nr 75 725 30 00.
3. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.
4. Osoby do 14 roku życia mają prawo wędkować w ramach zezwolenia pełnoletniego opiekuna wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
5. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać przy sobie: kartę wędkarską, ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na stawie Tartacznym.
6. Obowiązkiem wędkującego jest opuścić łowisko na każde wezwanie przedstawiciela Nadleśniczego Nadleśnictwa Węgliniec.
7. Wędkarz bez względu na to w jakim stanie zastał stanowisko wędkarskie, zobowiązany jest do jego wysprzątania w promieniu 5 metrów przed rozpoczęciem wędkowania.
8. Dopuszcza się połów ryb z jednostek pływających zarejestrowanych do amatorskiego połowu ryb przy jednoczesnym zachowaniu zachowaniu wymogów bezpieczeństwa.
9. Nad stawem Tartacznym zezwala się na wędkowanie w porze dziennej i nocnej. 10. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym Nadleśnictwo Węgliniec lub okręg PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.
11. Nad Stawem Tartacznym wędkarz respektuje obowiązujące wymiary ochronne ryb, limity ilościowe oraz terminy ochronne.
12. Na żądanie osób upoważnionych do kontroli wędkarz ma obowiązek okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.
18. Prawo do kontroli na stawie Tartacznym mają: Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka, Policja, Straż Leśna, osoby upoważnione przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Węgliniec.
19. Naruszenie niniejszego regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym. Naruszenie może skutkować utratą zezwolenia, o którym mowa w pkt 1.
20. Nadleśnictwo Węgliniec nie odpowiada za bezpieczeństwo rybaków oraz ich mienia.
21. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie zasady zawarte w w regulaminie amatorskiego połowu ryb Polskiego Związku Wędkarskiego, a także ustawy i rozporządzenia (...)

Pełna treść regulaminu oraz niezbędne informacje dostępne są pod linkiem: wegliniec.wroclaw.lasy.gov.pl

źródło: Nadleśnictwo Węgliniec
foto: PZW Węgliniec

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.