Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu informuje, że w dniach 16 i 18 kwietnie 2024 roku w godz. 10:00-16:00 w Domu Kultury w Starym Węglińcu pracownicy urzędu będą przeprowadzać kontrole w zakresie nieczystości ciekłych. Do kontroli należy zgłaszać się z:
- umową zawartą z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta Węgliniec,
- dokumentami potwierdzającymi wywóz nieczystości ciekłych (paragony, faktury).

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022r. poz.1297 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym ponownie zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Węgliniec, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie druku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków w celu wprowadzenia danych do gminnej ewidencji zgodnie z ww. ustawą. Druki zgłoszenia do ewidencji można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec w pokoju nr 10 lub pobrać ze strony internetowej urzędu.

źródło: UGiM Węgliniec, foto: Pixabay

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.