W celu ograniczenia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec właściciele psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie naszej gminy, mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu sterylizacji kotki lub suki. Jest to zabieg chirurgiczny, na skutek którego zwierzę staje się nieodwracalnie bezpłodne.

Akcja odbywać się będzie zgodnie z zapisem § 4 ust. 3 oraz § 12 ust. 6 "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2024 r." przyjętego Uchwałą Nr 1297/LXXV/24 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 21 marca 2024 r.

Zabiegi sterylizacji zwierząt będzie przeprowadzał lek. wet. Tadeusz Kiersnowski w Gabinecie Weterynaryjnym przy ul. Kochanowskiego 20 w Węglińcu, telefon kontaktowy 75-77-12-005.

Gmina Węgliniec pokrywa koszty sterylizacji zwierząt w wysokości:
- sterylizacja kotki - 100,00 zł;
- sterylizacja suki - 150,00 zł,
natomiast pozostałą część kosztów zabiegu pokrywa właściciel zwierzęcia.

Warunkiem przeprowadzenia zabiegu sterylizacji kotki lub suki jest złożenie stosownego wniosku o przyznanie dofinansowania. Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu (pobierz TUTAJ). Wnioski na dofinasowanie zabiegu sterylizacji w roku 2024 r. można składać osobiście, listownie w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3 lub poprzez platformę ePUAP w okresie od dnia 22.04.2024 r. do dnia 29.11.2024 r. lub do momentu wyczerpania przez Gminę Węgliniec środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożonych wniosków.

W sytuacji, gdy lekarz weterynarii wykonujący zabieg sterylizacji uzna, iż zwierzę nie może zostać poddane zabiegowi ze względu na wiek lub ze względów medycznych, wówczas to zwierzę zostanie wykluczone z zadania.

Ceny zabiegów i wysokość dofinansowania przedstawiają się następująco:
1. Sterylizacja kotki: cena zabiegu 200 zł (wysokość dofinansowania 100 zł);
2. Sterylizacja suki: cena zabiegu w zależności od wagi zwierzęcia, 300 zł - do 10 kg, 350 zł - od 11 kg do 30 kg, 400 zł - od 31 kg do 50 kg, 450 zł - powyżej 50 kg (wysokość dofinansowania 150 zł)

źródło: UGiM Węgliniec, foto: Pexels

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.